Företagspsykolog.se

Hälsa • Gemenskap • Måluppfyllelse

Om företagspsykolog.se

Företagspsykolog.se drivs av Mattias Engström, Leg Psykolog, och M Engström Consulting AB.

Arbete och metodik

Arbetet kännetecknas av en djup förståelse för människornas komplexitet och potential genom utbildning och erfarenhet som Leg. Psykolog sedan 2006 och Specialist i Psykologförbundets ordning sedan 2013.

Bakgrund

I min bakgrund finns tio års erfarenhet som psykolog och organisationskonsult inom företagshälsovård. I dessa uppgifter fick jag varje dag ta del av medarbetares och chefers berättelser av hur arbetet upplevs “på golvet”. T ex när ledarskapet inte fungerar, gruppen är i konflikt, förändringar genomförs oklokt eller förväntningar är otydliga.

Hela företaget ska må bra

Även om vi ofta rör oss i ledningsgrupper och styrelserum skiljer detta oss från många managementkonsulter, att vi förstår hur ledningsgruppens beslut eller chefens förhållningssätt känns för medarbetaren, men också hur gruppens fungerande känns för chefen. Denna kunskap används för att uppnå hälsa, gemenskap och uppfyllelse av gemensamma mål.

Kontakt:

Mattias Engström
Telefon: 044-543 00
E-post: mattias@foretagspsykolog.se