Företagspsykolog.se

Hälsa • Gemenskap • Måluppfyllelse

Välkommen till din företagspsykolog

Vi erbjuder företag och verksamheter stöd utifrån psykologisk kunskap om människor och organisationer. Syftet med allt vi gör är att medarbetare och chefer mår bra, utvecklas och når gemensamma mål. Vi designar alltid insatsen efter just era behov. Kontakta oss så resonerar vi kring hur vi kan stötta er!

”Ensam är inte alltid klokast och därför finns möjlighet att involvera ett större nätverk av specialister av olika professioner.”

FÖRETAGSPSYKOLOG.SE drivs av Mattias Engström, Leg Psykolog och organisationskonsult.

Bloggar på vdtidningen.se

Nu kan ni läsa Mattias blogg på vd-tidningens hemsida. Bloggen handlar om människan på jobbet, allt ifrån VD till den enskilde medarbetaren, och hur man med psykologisk kunskap hjälper företag att lyckas. Konkreta lärdomar blandas med senaste forskning, och ibland utsvävningar kring djupare frågor, som vad som egentligen är meningen med alltihop?

Screena för utmattning

Burnout Assessmen Tool (BAT) är ett vetenskapligt framtaget verktyg för att screena för utmattning bland medarbetare och chefer, och därmed kunna sätta in insatser preventivt och förebyggande. Vi samarbetar med EasyWello som tillhandahåller verktyget digitalt, kontakta gärna oss för att resonera om vetenskaplig förankring och om BAT kan vara något för just er organisation.

Tjänster

Vår erfarenhet är att insatser blir effektivast om de sätts in i främjande och förebyggande skede. Ta kontakt för uppdragsdialog så resonerar vi tillsammans om vilka insatser som är lämpligast utifrån era förutsättningar och mål. Uppdrag utförs i huvudsak i Skåne eller angränsande län, men enstaka insatser kan utföras i hela landet.

Samarbetspartners

Människor och organisationer är komplicerade företeelser, och det är ofta till hjälp att analysera utifrån flera perspektiv och ha flera verktygslådor till hands. Därför finns möjlighet att involvera ett nätverk av specialister med olika professioner och specialiteter för att säkerställa rätt kompetens.

Om företagspsykolog.se

Företagspsykolog.se drivs av Mattias Engström, Leg Psykolog, och M Engström Consulting AB. Arbetet kännetecknas av en djup förståelse för människornas komplexitet och potential genom utbildning och erfarenhet som Leg. Psykolog sedan 2006 och Specialist i Psykologförbundets ordning sedan 2013.

Kontakt:

Mattias Engström
Telefon: 044-543 00
E-post: mattias@foretagspsykolog.se

LinkedIn

På LinkedIn kan du läsa mer om Mattias bakgrund samt löpande ta del av vad som händer kring verksamhet på företagspsykolog.se.